Κοινωνικό μέρισμα 2019: Ποιοι δικαιούνται 500€, πότε θα τα πάρουν. Χαμός με αιτήσεις

Πότε έρχεται το κοινωνικό μέρισμα 2019, ποιοι οι δικαιούχοι και πώς θα το πάρουν;

Το κοινωνικό μέρισμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει το φτωχότερο 1/3 του πληθυσμού. Ποιες είναι οι αλλαγές στα κριτήρια φέτος.

Την Τετάρτη θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το φετινό κοινωνικό μέρισμα, καθώς η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019 που θα κατατεθεί στις 21 Νοεμβρίου στη Βουλή θα αναφέρεται αναλυτικά στη χορήγησή του.

Σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία, το κοινωνικό μέρισμα 2019 αναμένεται να φτάσει το ποσό των 720 εκ. ευρώ και να διαμοιραστεί σε περίπου 1,4 εκ. νοικοκυριά, άρα κατά μέσο όρο θα ανέρχεται περίπου στα 500 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι επιπτώσεις της κρίσης και της διαδικασίας δημοσιονομικής προσαρμογής των περασμένων ετών και η συνακόλουθη αύξηση των αναγκών κοινωνικής στήριξης έχουν θέσει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής πρόνοιας σε άμεση προτεραιότητα. Στη βάση αυτή η διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής προστασίας για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, ξεκινώντας από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες, παραμένει αναγκαία.

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και της αποστέρησης στις ακραίες εκδοχές της, καθώς και η διασφάλιση ενός ελάχιστου επίπεδου αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους τους πολίτες που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Στη βάση αυτή πέρυσι, η σημαντική υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος κατέστησε δυνατή τη χορήγηση εφάπαξ κοινωνικού μερίσματος συνολικού εκτιμώμενου ύψους 720 εκατ. ευρώ στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά.

Το κοινωνικό μέρισμα χορηγήθηκε σε νοικοκυριά που πληρούσαν, μεταξύ άλλων, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και είχε σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει το φτωχότερο 1/3 του πληθυσμού, δηλαδή το σύνολο του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας (21,2% το 2016) και σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού που αντιμετωπίζει συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού (35,6% το 2016).

Και φέτος τα νοικοκυριά που θα δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα θα διακρίνονται σε κατηγορίες, αναλόγως του συνολικού ισοδύναμου εισοδήματός τους. Το εισόδημα του νοικοκυριού ορίζεται ως το συνολικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, όλων των μελών του νοικοκυριού και από οποιαδήποτε πηγή, όπως προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. Υπολογίζεται προ φόρων και μετά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και περιλαμβάνει το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο και των εισοδημάτων που φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και κάθε μορφή επιδομάτων και λοιπών χρηματικών μεταβιβάσεων.

Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του μερίσματος περιλαμβάνει και συγκεκριμένα όρια για την αξία της ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον κριτήρια που τίθενται αφορούν στο ύψος των καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε πιστωτικά ιδρύματα, στην μη κατανάλωση αγαθών πολυτελείας και στην μόνιμη και νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά τα πέντε τουλάχιστον τελευταία έτη, καθώς και στην ύπαρξη χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον ενός μήνα σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.

Πέρυσι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος ήταν 1.459.834 νοικοκυριά, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών των δικαιούχων νοικοκυριών ανήλθε σε 3.472.734 άτομα, ήτοι στο 32% του πληθυσμού της χώρας.

via

Διαβάστε την συνέχεια εδω

Nαταλiα 19 xpovωv φoiτnτpia: «To τpελo y@.μn.si με τov παiδαpo γεiτovα μου»-BINTEO

Εθνική Τράπεζα: Έρχονται προσλήψεις πτυχιούχων, πού να στείλετε βιογραφικό. Κριτήρια